Založenie práva na náhradu straty na zárobku

Právo na odškodnenie zakladá objektívna okolnosť-dopravná nehoda. Či ste zamestnanec, majiteľ založenej spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) alebo podnikateľ (živnostník a pod.), máte okrem iného nárok na náhradu straty na zárobku, resp. ušlého zisku. Pri zamestnancoch je preukázanie straty na zárobku jednoduchšie v porovnaní s napr. podnikateľmi, ktorý majú založenie s.r.o. alebo živnosti už dávno za sebou. Založenie a preukázanie nároku na túto náhradu je vždy individuálne, obzvlášť pri podnikateľoch alebo spoločníkoch v s.r.o.

Pre viac informácii kontaktujte našu spoločnosť.