Kvalitné ošetrenie je základom

V prípade ujmy na zdraví pri dopravnej nehode je najdôležitejšia okamžitá a hlavne kvalitná lekárska starostlivosť. Preto ako jediný vo svojom odbore pomáhame poškodeným nie len získať finančné odškodnenie, ale predovšetkým sa snažíme čo najskôr ustáliť ich zdravotný stav. Vďaka bohatým skúsenostiam s poskytovaním zdravotnej starostlivosti niektorých členov nášho tímu (lekári)

dokážeme v odôvodnených prípadoch zabezpečiť okamžité ošetrenie u lekárov špecialistov, prípadne aj prednostné ošetrenie v zdravotníckych zariadeniach.

Zatiaľ čo jedna časť nášho tímu Vám pomáha s rýchlejším a kvalitnejším poskytnutím lekárskej starostlivosti, druhá časť našej spoločnosti (právnici) Vám zabezpečia adekvátne odškodnenie. Uvedomujeme si, že síce žiadne finančné odškodnenie nedokáže v plnej miere kompenzovať vzniknutú ujmu na zdraví, avšak ak už ku škode na zdraví došlo, urobíme všetko pre to, aby poškodené osoby za to získali adekvátne odškodnenie.