Odškodnenie ujmy na zdraví

Utrpeli ste ujmu na zdraví ako účastník autohavárie? Ak áno máte právo na finančné odškodnenie.

Právo na odškodnenie má každý účastník autohavárie, ak:

  • nehodu nezavinil (napr. šofér auta, ktorý nehodu nezavinil, spolujazdec, pasažier, cyklista, chodec a pod.)
  • utrpel ujmu na zdraví
  • včas uplatnil svoj nárok na náhradu škody u zodpovednej osoby

Pri ujme na zdraví spoôsobenej autohaváriou sa odškodňujú:

  • vytrpené bolesti (bolestné)
  • sťaženie spoločenského uplatnenia (trvalé následky)
  • strata na zárobku počas pracovnej neschopnosti
  • strata na zárobku po pracovnej neschopnosti
  • účelne vynaložené náklady spojené s liečením (napr. náklady na lieky, cestovné, zdravotnícke pomôcky atď.)
  • strata na dôchodku